ปรับปรุงล่าสุด:  15 ก.ย. 2006 - 00:30 Awstats Web Site
English 
ช่วงที่รายงาน:
โดยสรุป  
ช่วงที่รายงาน เดือน ก.ย. 2006
เยี่ยมชมครั้งแรก 03 ก.ย. 2006 - 06:28
เยี่ยมชมล่าสุด 15 ก.ย. 2006 - 00:29
  ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP) จำนวนการเยี่ยมชม หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
ปริมาณของข้อมูลที่ถูกแสดง * 23980
 
32745
(1.36 จำนวนการเข้าชม/ผู้เยี่ยมชม)
109835
(3.35 หน้า/การเยี่ยมชม)
743058
(22.69 ครั้ง/การเยี่ยมชม)
5.93 GB
(189.95 KB/การเยี่ยมชม)
ปริมาณของข้อมูลที่ไม่ถูกแสดง *  
 
44681 86388 994.28 MB
* ปริมาณของข้อมูลที่ไม่ถูกแสดง ประกอบด้วยปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างโดยโรบ็อต หนอน หรือการตอบกลับด้วยรหัสสถานะพิเศษของ HTTP

 
ประวัติรายเดือน  
  ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 23980จำนวนการเยี่ยมชม: 32745หน้า: 109835ครั้ง: 743058แบนด์วิดธ์: 5.93 GB ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP): 0จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0  
  ม.ค.
2006
ก.พ.
2006
มี.ค.
2006
เม.ย.
2006
พ.ค.
2006
มิ.ย.
2006
ก.ค.
2006
ส.ค.
2006
ก.ย.
2006
ต.ค.
2006
พ.ย.
2006
ธ.ค.
2006
 

เดือน ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP) จำนวนการเยี่ยมชม หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
ม.ค. 2006 0 0 0 0 0
ก.พ. 2006 0 0 0 0 0
มี.ค. 2006 0 0 0 0 0
เม.ย. 2006 0 0 0 0 0
พ.ค. 2006 0 0 0 0 0
มิ.ย. 2006 0 0 0 0 0
ก.ค. 2006 0 0 0 0 0
ส.ค. 2006 0 0 0 0 0
ก.ย. 2006 23980 32745 109835 743058 5.93 GB
ต.ค. 2006 0 0 0 0 0
พ.ย. 2006 0 0 0 0 0
ธ.ค. 2006 0 0 0 0 0
ทั้งหมด 23980 32745 109835 743058 5.93 GB


   
แยกตามวันที่  
จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 1664หน้า: 5364ครั้ง: 38899แบนด์วิดธ์: 293.67 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2830หน้า: 8252ครั้ง: 66461แบนด์วิดธ์: 478.13 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2924หน้า: 7810ครั้ง: 67669แบนด์วิดธ์: 481.40 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2940หน้า: 9807ครั้ง: 66671แบนด์วิดธ์: 565.58 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 3000หน้า: 29578ครั้ง: 90863แบนด์วิดธ์: 1.01 GB จำนวนการเยี่ยมชม: 2863หน้า: 7294ครั้ง: 59187แบนด์วิดธ์: 449.89 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2442หน้า: 6072ครั้ง: 47146แบนด์วิดธ์: 373.25 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2130หน้า: 5711ครั้ง: 48729แบนด์วิดธ์: 337.87 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 2797หน้า: 6817ครั้ง: 60737แบนด์วิดธ์: 489.08 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 3048หน้า: 7483ครั้ง: 67916แบนด์วิดธ์: 526.07 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 3007หน้า: 8128ครั้ง: 64807แบนด์วิดธ์: 550.58 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 3020หน้า: 7351ครั้ง: 62675แบนด์วิดธ์: 487.97 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 80หน้า: 168ครั้ง: 1298แบนด์วิดธ์: 10.72 MB จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0 จำนวนการเยี่ยมชม: 0หน้า: 0ครั้ง: 0แบนด์วิดธ์: 0   จำนวนการเยี่ยมชม: 2183.00หน้า: 7322.33ครั้ง: 49537.20แบนด์วิดธ์: 404.95 MB
01
ก.ย.
02
ก.ย.
03
ก.ย.
04
ก.ย.
05
ก.ย.
06
ก.ย.
07
ก.ย.
08
ก.ย.
09
ก.ย.
10
ก.ย.
11
ก.ย.
12
ก.ย.
13
ก.ย.
14
ก.ย.
15
ก.ย.
16
ก.ย.
17
ก.ย.
18
ก.ย.
19
ก.ย.
20
ก.ย.
21
ก.ย.
22
ก.ย.
23
ก.ย.
24
ก.ย.
25
ก.ย.
26
ก.ย.
27
ก.ย.
28
ก.ย.
29
ก.ย.
30
ก.ย.
  เฉลี่ย

วัน จำนวนการเยี่ยมชม หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
01 ก.ย. 2006 0 0 0 0
02 ก.ย. 2006 0 0 0 0
03 ก.ย. 2006 1664 5364 38899 293.67 MB
04 ก.ย. 2006 2830 8252 66461 478.13 MB
05 ก.ย. 2006 2924 7810 67669 481.40 MB
06 ก.ย. 2006 2940 9807 66671 565.58 MB
07 ก.ย. 2006 3000 29578 90863 1.01 GB
08 ก.ย. 2006 2863 7294 59187 449.89 MB
09 ก.ย. 2006 2442 6072 47146 373.25 MB
10 ก.ย. 2006 2130 5711 48729 337.87 MB
11 ก.ย. 2006 2797 6817 60737 489.08 MB
12 ก.ย. 2006 3048 7483 67916 526.07 MB
13 ก.ย. 2006 3007 8128 64807 550.58 MB
14 ก.ย. 2006 3020 7351 62675 487.97 MB
15 ก.ย. 2006 80 168 1298 10.72 MB
16 ก.ย. 2006 0 0 0 0
17 ก.ย. 2006 0 0 0 0
18 ก.ย. 2006 0 0 0 0
19 ก.ย. 2006 0 0 0 0
20 ก.ย. 2006 0 0 0 0
21 ก.ย. 2006 0 0 0 0
22 ก.ย. 2006 0 0 0 0
23 ก.ย. 2006 0 0 0 0
24 ก.ย. 2006 0 0 0 0
25 ก.ย. 2006 0 0 0 0
26 ก.ย. 2006 0 0 0 0
27 ก.ย. 2006 0 0 0 0
28 ก.ย. 2006 0 0 0 0
29 ก.ย. 2006 0 0 0 0
30 ก.ย. 2006 0 0 0 0
เฉลี่ย 2183.00 7322.33 49537.20 404.95 MB
ทั้งหมด 32745 109835 743058 5.93 GB


 
แยกตามวันในสัปดาห์  
หน้า: 7534.50ครั้ง: 63599แบนด์วิดธ์: 483.60 MB หน้า: 7646.50ครั้ง: 67792.50แบนด์วิดธ์: 503.73 MB หน้า: 8967.50ครั้ง: 65739แบนด์วิดธ์: 558.08 MB หน้า: 18464.50ครั้ง: 76769แบนด์วิดธ์: 758.99 MB หน้า: 2487.33ครั้ง: 20161.67แบนด์วิดธ์: 153.54 MB หน้า: 3036ครั้ง: 23573แบนด์วิดธ์: 186.62 MB หน้า: 5537.50ครั้ง: 43814แบนด์วิดธ์: 315.77 MB
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

วัน หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
จ. 7534.50 63599 483.60 MB
อ. 7646.50 67792.50 503.73 MB
พ. 8967.50 65739 558.08 MB
พฤ. 18464.50 76769 758.99 MB
ศ. 2487.33 20161.67 153.54 MB
ส. 3036 23573 186.62 MB
อา. 5537.50 43814 315.77 MB


 
แยกตามชั่วโมง  
หน้า: 3580ครั้ง: 29629แบนด์วิดธ์: 226.31 MB หน้า: 2933ครั้ง: 22556แบนด์วิดธ์: 174.16 MB หน้า: 2890ครั้ง: 22549แบนด์วิดธ์: 176.08 MB หน้า: 3704ครั้ง: 18676แบนด์วิดธ์: 179.12 MB หน้า: 4332ครั้ง: 19191แบนด์วิดธ์: 189.67 MB หน้า: 3952ครั้ง: 14341แบนด์วิดธ์: 155.11 MB หน้า: 4313ครั้ง: 16481แบนด์วิดธ์: 167.56 MB หน้า: 4373ครั้ง: 17777แบนด์วิดธ์: 180.74 MB หน้า: 5114ครั้ง: 26888แบนด์วิดธ์: 240.85 MB หน้า: 5855ครั้ง: 35153แบนด์วิดธ์: 279.93 MB หน้า: 6086ครั้ง: 37396แบนด์วิดธ์: 303.60 MB หน้า: 5748ครั้ง: 36027แบนด์วิดธ์: 275.03 MB หน้า: 5365ครั้ง: 31617แบนด์วิดธ์: 277.09 MB หน้า: 5383ครั้ง: 36599แบนด์วิดธ์: 307.48 MB หน้า: 4870ครั้ง: 38235แบนด์วิดธ์: 318.91 MB หน้า: 4772ครั้ง: 39423แบนด์วิดธ์: 324.87 MB หน้า: 5133ครั้ง: 42841แบนด์วิดธ์: 323.82 MB หน้า: 4554ครั้ง: 35749แบนด์วิดธ์: 269.72 MB หน้า: 3832ครั้ง: 31190แบนด์วิดธ์: 250.61 MB หน้า: 4243ครั้ง: 35481แบนด์วิดธ์: 264.04 MB หน้า: 4861ครั้ง: 37797แบนด์วิดธ์: 287.24 MB หน้า: 4817ครั้ง: 40944แบนด์วิดธ์: 322.09 MB หน้า: 4797ครั้ง: 39862แบนด์วิดธ์: 303.56 MB หน้า: 4328ครั้ง: 36656แบนด์วิดธ์: 276.62 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

แยกตามชั่วโมง หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
00 3580 29629 226.31 MB
01 2933 22556 174.16 MB
02 2890 22549 176.08 MB
03 3704 18676 179.12 MB
04 4332 19191 189.67 MB
05 3952 14341 155.11 MB
06 4313 16481 167.56 MB
07 4373 17777 180.74 MB
08 5114 26888 240.85 MB
09 5855 35153 279.93 MB
10 6086 37396 303.60 MB
11 5748 36027 275.03 MB
 
แยกตามชั่วโมง หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์
12 5365 31617 277.09 MB
13 5383 36599 307.48 MB
14 4870 38235 318.91 MB
15 4772 39423 324.87 MB
16 5133 42841 323.82 MB
17 4554 35749 269.72 MB
18 3832 31190 250.61 MB
19 4243 35481 264.04 MB
20 4861 37797 287.24 MB
21 4817 40944 322.09 MB
22 4797 39862 303.56 MB
23 4328 36656 276.62 MB


   
โดเมน/ประเทศ ของผู้เยี่ยมชม (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ  
  โดเมน/ประเทศ หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์  
ไม่ทราบ ไม่ทราบ ip 109835 743058 5.93 GB

  อื่นๆ 0 0 0  

 
แยกตามโฮสต์ (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ   -   เยี่ยมชมล่าสุด   -   ที่อยู่ไอพีที่ค้นกลับไม่ได้  
แยกตามโฮสต์ : 0 รู้จัก, 30219 ไม่ทราบ (ไอพีไม่สามารถค้นกลับได้)
23980 ผู้เยี่ยมชม (ไม่ซ้ำ IP)
หน้า ครั้ง แบนด์วิดธ์ เยี่ยมชมล่าสุด
125.24.247.114 21239 21239 515.11 MB 07 ก.ย. 2006 - 14:09
202.28.27.3 2169 6640 68.16 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:03
83.19.163.226 1377 1511 34.53 MB 06 ก.ย. 2006 - 21:44
80.33.68.155 1259 1259 32.05 MB 14 ก.ย. 2006 - 22:45
195.225.177.40 1204 1204 8.25 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:19
211.72.233.6 1102 2035 20.29 MB 13 ก.ย. 2006 - 06:38
66.246.218.44 728 728 21.42 MB 06 ก.ย. 2006 - 17:59
192.153.23.100 710 1198 3.14 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:18
208.66.195.11 347 350 10.83 MB 03 ก.ย. 2006 - 08:35
208.66.195.19 347 350 10.83 MB 04 ก.ย. 2006 - 03:33
อื่นๆ 79353 706544 5.22 GB  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมที่เป็น โรบ็อต/สไปเดอร์ (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ   -   เยี่ยมชมล่าสุด  
46 โรบ็อตที่แตกต่างกัน* ครั้ง แบนด์วิดธ์ เยี่ยมชมล่าสุด
MSNBot 17736+258 423.78 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:18
Googlebot 10580+23 260.52 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:22
Yahoo Slurp 2321+797 36.44 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:24
Unknown robot (identified by 'robot') 1528+23 54.39 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:29
Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') 609+182 18.29 MB 14 ก.ย. 2006 - 23:06
EchO! 390 4.94 MB 14 ก.ย. 2006 - 23:28
GigaBot 267+65 5.60 MB 07 ก.ย. 2006 - 06:24
Bloglines 258 6.57 MB 14 ก.ย. 2006 - 23:01
BaiDuSpider 167+9 4.27 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:13
RoJo aggregator 168 4.27 MB 15 ก.ย. 2006 - 00:23
อื่นๆ 547+257 8.55 MB  
* โรบ็อตที่แสดงนี้ให้ค่าจำนวนครั้งและปริมาณข้อมูลในกลุ่ม "ไม่แสดง" โดยผู้เยี่ยมชม ดังนั้นค่าเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปรวมในชาร์ตอื่นอีก จำนวนที่อยู่หลัง + คือจำนวนครั้งที่อ่านไฟล์ "robots.txt" สำเร็จ

   
ระยะเวลาที่เยี่ยมชม  
จำนวนการเยี่ยมชม: 32745 - เฉลี่ย: 324 s จำนวนการเยี่ยมชม ร้อยละ
0s-30s 22767 69.5 %
30s-2mn 2441 7.4 %
2mn-5mn 1812 5.5 %
5mn-15mn 2084 6.3 %
15mn-30mn 1376 4.2 %
30mn-1h 1437 4.3 %
1h+ 748 2.2 %
ไม่ทราบ 80 0.2 %

 
ชนิดแฟ้ม  
ชนิดแฟ้ม ครั้ง ร้อยละ แบนด์วิดธ์ ร้อยละ
gif Image 351853 47.3 % 467.47 MB 7.6 %
js JavaScript file 99650 13.4 % 2.32 GB 39.1 %
php Dynamic PHP Script file 72382 9.7 % 1.56 GB 26.3 %
css Cascading Style Sheet file 65573 8.8 % 142.69 MB 2.3 %
jpg Image 61687 8.3 % 467.63 MB 7.6 %
png Image 51942 6.9 % 20.57 MB 0.3 %
html HTML or XML static page 36299 4.8 % 709.15 MB 11.6 %
swf Macromedia Flash Animation 2518 0.3 % 110.77 MB 1.8 %
htm HTML or XML static page 682 0 % 24.28 MB 0.3 %
pl Dynamic Perl Script file 188 0 % 5.13 MB 0 %
doc Document 139 0 % 147.97 MB 2.4 %
php3 Dynamic PHP Script file 69 0 % 1.22 MB 0 %
setup   45 0 % 328.84 KB 0 %
ไม่ทราบ 17 0 % 461.05 KB 0 %
com   11 0 % 401.82 KB 0 %
zip Archive 3 0 % 424.54 KB 0 %

   
หน้า-URL (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ   -   เข้า   -   ออก  
295 หน้า-url ที่แตกต่างกัน เข้าชม ขนาดเฉลี่ย เข้า ออก  
/forum/index.php 40466 25.46 KB 2109 2849


/ 35951 20.08 KB 23048 19515


/modules.php 14405 9.75 KB 2194 3466


/index.php 9424 28.79 KB 3593 4218


/backend.php 4226 26.01 KB 771 1414


/shop/modules.php 2117 17.52 KB 250 303


/vhcs2/tools/pma/phpMyAdmin-utf8/css/phpmyadmin.css.php 323 17.60 KB 1 13


/shop/index.php 298 25.83 KB 25 47


/vhcs2/tools/pma/phpMyAdmin-utf8/sql.php 149 63.93 KB    


/resume-app/portfolio/www.apples.f2s.com/cgi-bin/dcguestadmin.pl 131 13.84 KB 17 110


อื่นๆ 2345 91.07 KB 737 730  

 
ระบบปฏิบัติการ (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ/รุ่น   -   ไม่ทราบ  
  ระบบปฏิบัติการ ครั้ง ร้อยละ
Windows 728092 97.9 %
ไม่ทราบ 7451 1 %
Linux 5178 0.6 %
Macintosh 2195 0.2 %
BSD 100 0 %
Sun Solaris 20 0 %
Unknown Unix system 18 0 %
AmigaOS 3 0 %
HP UX 1 0 %

 
บราวเซอร์ (สูงสุด 10)   -   ทุกรายการ/รุ่น   -   ไม่ทราบ  
  บราวเซอร์ Grabber ครั้ง ร้อยละ
MS Internet Explorer ไม่ใช่ 588783 79.2 %
Firefox ไม่ใช่ 127295 17.1 %
Opera ไม่ใช่ 15002 2 %
Mozilla ไม่ใช่ 5130 0.6 %
ไม่ทราบ ? 2394 0.3 %
LibWWW ไม่ใช่ 1503 0.2 %
Safari ไม่ใช่ 1401 0.1 %
Netscape ไม่ใช่ 789 0.1 %
Konqueror ไม่ใช่ 383 0 %
FeedDemon (RSS Reader) ไม่ใช่ 182 0 %
  อื่นๆ   196 0 %

   
เชื่อมต่อมายังไซต์นี้ จาก  
ต้นทาง หน้า ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ
เข้ามาโดยตรง / บุ๊คมาร์ค 25421 47.6 % 36617 46.7 %
ลิงก์จากกลุ่มข่าว        
ลิงก์มาจากเสิร์ชเอนจิ้นบนอินเทอร์เน็ต - ทุกรายการ
- Google 17588 17629
- Yahoo 1298 1306
- Baidu 157 190
- MSN 122 132
- Unknown search engines 83 83
- Google (Images) 21 29
- Search.com 10 10
- Dogpile 2 2
- Lycos 2 2
- Kvasir 2 2
- อื่นๆ 10 10
19295 36.1 % 19395 24.7 %
ลิงก์มาจากหน้าเว็บภายนอก (เว็บอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสิร์ชเอนจิ้น) - ทุกรายการ
- http://www.goonclub.com/forum/index.php 250 250
- http://bbs.pramool.com/webboard/view.php3 206 206
- http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php 197 244
- http://www.justusers.net/articles/internet/appserv/appserv.htm 148 148
- http://www.cristalab.com/tutoriales/195/instalar-appserv-apache-php--en-windows-y-configurar-mysql 136 136
- http://forum.mamboserver.com/showthread.php 129 129
- http://www.rus-phpnuke.com/modules.php 123 123
- http://sourceforge.net/projects/appserv/ 105 105
- http://www.pcmech.com/byos/step/7/ 103 103
- http://toget.pchome.com.tw/intro/network_tool/network_tool_server/22890.html 101 101
- อื่นๆ 7072 20572
8570 16 % 22117 28.2 %
ไม่ทราบที่มา 110 0.2 % 130 0.1 %

    
ประโยคค้นหา (สูงสุด 10)
ทุกรายการ
 
2871 ประโยคสำคัญที่แตกต่างกัน ค้นหา ร้อยละ
appserv 10619 55.9 %
appserver 997 5.2 %
appserv download 590 3.1 %
download appserv 516 2.7 %
appservnetwork 93 0.4 %
appserver download 87 0.4 %
appserve download 75 0.3 %
download appserver 73 0.3 %
php 71 0.3 %
phpbb 66 0.3 %
ประโยคอื่น 5799 30.5 %

 
คำค้นหา (สูงสุด 10)
ทุกรายการ
 
1926 คำสำคัญที่แตกต่างกัน ค้นหา ร้อยละ
appserv 12964 45.3 %
download 2176 7.6 %
appserver 1269 4.4 %
php 820 2.8 %
mysql 489 1.7 %
apache 444 1.5 %
phpmyadmin 263 0.9 %
appserve 201 0.7 %
server 167 0.5 %
linux 157 0.5 %
คำอื่นๆ 9655 33.7 %

   
Miscellaneous  
Miscellaneous    
Add to favorites (estimated) 15472 / 23980 ผู้เยี่ยมชม 64.5 %

 
รหัสสถานะ HTTP  
รหัสสถานะ HTTP* ครั้ง ร้อยละ แบนด์วิดธ์
404 Document Not Found 47636 94.8 % 97.78 MB
206 Partial Content 1502 2.9 % 68.53 MB
302 Moved temporarily (redirect) 762 1.5 % 133.15 KB
301 Moved permanently (redirect) 124 0.2 % 30.91 KB
401 Unauthorized 89 0.1 % 158.21 KB
400 Bad Request 69 0.1 % 15.23 KB
408 Request Timeout 9 0 % 0
403 Forbidden 7 0 % 14.86 KB
500 Internal server Error 5 0 % 10.59 KB
* รหัสที่แสดงนี้ให้ค่าจำนวนครั้งและปริมาณข้อมูลในกลุ่ม "ไม่แสดง" โดยผู้เยี่ยมชม ดังนั้นค่าเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปรวมในชาร์ตอื่นอีก