Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 540 วัน 15:41 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 602 วัน 15:44 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 602 วัน 15:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 540 วัน 16:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 71 วัน 17:30 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 263 วัน 7:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 305 วัน 17:31 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 503 วัน 9:47 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 305 วัน 17:22 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 541 วัน 19:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 305 วัน 17:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 305 วัน 17:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 305 วัน 17:36 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 305 วัน 17:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 305 วัน 17:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 541 วัน 18:33 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 641 วัน 19:31 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 305 วัน 17:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 541 วัน 18:31 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 430 วัน 20:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 540 วัน 16:53 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 540 วัน 15:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 513 วัน 16:10 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 541 วัน 16:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 305 วัน 18:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 305 วัน 18:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 541 วัน 18:12 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 541 วัน 17:25 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 434 วัน 19:30 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 305 วัน 18:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 541 วัน 16:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 305 วัน 17:25 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 541 วัน 15:11 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 305 วัน 18:10 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 434 วัน 18:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 541 วัน 17:12 ชม.
Last checked : 2020-11-24 19:08:04
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.com 385 บาท/ปี
จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.net .org .info .biz .us 420 บาท/ปี
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.wincornixdorf-th.com
  www.dieboldnixdorf-th.com
  www.synkeygroup.com
  www.ebike-laos.com
  www.phonphangschool.com
  www.siamgold.in.th
  www.จอมทองมีเดีย.com
  www.wijit.net
  www.lpnphcoop.or.th
  www.pet24hrs.com
  www.ร้านดอกไม้ในเชียงใหม่.com
  www.porscithai.com
  www.rsproductsupply.com
  www.ซ่อมคอมเพรสเซอร์.com
  www.mtpool.co.th
  www.service.pzent.co.th
  www.pzent.co.th
  www.geddesign.net
  www.kwdecore.com
  www.phuketfreshmart.com
  www.พีบีพรีเมี่ยม.com
  www.lahucoffee.com
  www.mongkolonline.com
  www.yelowcare.com
  www.boxtech.co.th
  www.feeder-tainer.com
  www.bangkokinterfood.co.th
  www.lilovecon.com
  www.หมอสืบพงษ์.com
  www.taitonmaicamp.com
More...

มัใช้ SSL วันี้ !!
เริ่มต้นเพียง 888 บาทต่อปี

สั่งซื้อ SSL Certificate

SSL เทคโนโลยีการเข้ารหัส 2048 Bits
      เพื่อความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของท่าน โดยสามารถเข้าเว็บ https:// ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์
      - ส่งผลให้ทำให้อันดับ SEO ดีขึ้น ค้นหาเจออันดับต้นๆ
      - รองรับการทำงาน Web และ Mobile Browser
      - แสดงแม่กุญแจสีเขียวบน Address Bar
      - ป้องกันข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งาน
      - ป้องธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
      - ป้องกันการดักจับข้อมูลจาก Single Gateway
      - รองรับการเชื่อมต่อกับธนาคาร และสถาบันการเงินทั่วโลก
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารหัสต่างๆ ในเว็บไซต์


 3GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 4GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 6GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 8GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
2,499 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 11GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
3,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 14GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 20GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,999 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 40GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
8,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 80GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
12,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ


    AppServ Hosting อัพเกรดระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น SSD ทั้งหมดทุก Server เพื่อเพิ่ม Speed ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบของทาง AppServ Hosting ทุก Server จะรองรับการทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมาก ทำให้การทำงานทั้ง MySQL, Web, Mail ลื่นไกลกว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัว

ปัจจัยหลักที่อัพเกรดเป็น SSD
   - เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าเว็บให้เร็วขึ้น
   - การ Query ข้อมูลด้วย MySQL ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น
   - รองรับการเข้าถึงเว็บได้จำนวนมากขึ้น
   - ทำ Cache ระบบได้มากและเร็วขึ้น
   - สำหรับผู้ที่ใช้ SSL ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลได้ไวขึ้น
   - รองรับ Load ได้จำนวนมาก และแก้ปัญหา Overload ได้มาก
   - เปิดอีเมล์ และทำ Email Cache ได้เร็วขึ้นมากโฮสติ้งทุก Solution
สามารถนำ Google Apps
มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของท่านได้ทันที !หรือใช้จดโดเมนแล้วเชื่อมระบบเว็บ
Blogspot, Google Sites ได้ทันที
Copyright © 2006 - 2020 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com