Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 509 วัน 6:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 571 วัน 6:56 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 571 วัน 6:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 509 วัน 7:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 40 วัน 8:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 231 วัน 23:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 274 วัน 8:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 472 วัน 55 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 274 วัน 8:30 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 510 วัน 10:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 274 วัน 8:44 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 274 วัน 8:44 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 274 วัน 8:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 274 วัน 8:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 274 วัน 8:49 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 510 วัน 9:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 610 วัน 10:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 274 วัน 9:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 510 วัน 9:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 399 วัน 11:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 509 วัน 8:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 509 วัน 6:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 482 วัน 7:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 510 วัน 7:52 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 274 วัน 9:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 274 วัน 9:17 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 510 วัน 9:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 510 วัน 8:34 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 403 วัน 10:41 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 274 วัน 9:12 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 510 วัน 7:28 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 274 วัน 8:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 510 วัน 6:23 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 274 วัน 9:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 403 วัน 10:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 510 วัน 8:21 ชม.
Last checked : 2020-10-24 10:17:04
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.com 385 บาท/ปี
จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.net .org .info .biz .us 420 บาท/ปี
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.thomasdonaldson.biz
  www.thaiwaystravel.com
  www.prd-research.com
  www.ej-sing.com
  www.brownieandmealcafe.com
  www.sevengunoa.com
  www.ez-money168.com
  www.sicoreonline.com
  www.sicoreonline.com
  www.east-pak.com
  www.ninenot.com
  www.iscosolution.com
  www.vmodtech.com
  www.nucifer.com
  www.angkorpanda.com
  www.thailiondance.com
  www.mhodo.com
  www.chaimcu.com
  www.trump-glass.com
  www.luxxdiamond.com
  www.itcmtc.com
  www.deti.co.th
  www.sirichaiindustry.com
  www.vvp4x4.com
  www.roparat.com
  www.fullflavors.co.th
  www.chaiburihospital.com
  www.lanesan.com
  www.auraparkresort.com
  www.dspacepattaya.com
More...

มัใช้ SSL วันี้ !!
เริ่มต้นเพียง 888 บาทต่อปี

สั่งซื้อ SSL Certificate

SSL เทคโนโลยีการเข้ารหัส 2048 Bits
      เพื่อความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของท่าน โดยสามารถเข้าเว็บ https:// ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์
      - ส่งผลให้ทำให้อันดับ SEO ดีขึ้น ค้นหาเจออันดับต้นๆ
      - รองรับการทำงาน Web และ Mobile Browser
      - แสดงแม่กุญแจสีเขียวบน Address Bar
      - ป้องกันข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งาน
      - ป้องธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
      - ป้องกันการดักจับข้อมูลจาก Single Gateway
      - รองรับการเชื่อมต่อกับธนาคาร และสถาบันการเงินทั่วโลก
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารหัสต่างๆ ในเว็บไซต์


 3GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 4GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 6GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 8GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
2,499 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 11GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
3,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 14GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 20GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,999 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 40GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
8,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 80GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
12,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ


    AppServ Hosting อัพเกรดระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น SSD ทั้งหมดทุก Server เพื่อเพิ่ม Speed ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบของทาง AppServ Hosting ทุก Server จะรองรับการทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมาก ทำให้การทำงานทั้ง MySQL, Web, Mail ลื่นไกลกว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัว

ปัจจัยหลักที่อัพเกรดเป็น SSD
   - เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าเว็บให้เร็วขึ้น
   - การ Query ข้อมูลด้วย MySQL ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น
   - รองรับการเข้าถึงเว็บได้จำนวนมากขึ้น
   - ทำ Cache ระบบได้มากและเร็วขึ้น
   - สำหรับผู้ที่ใช้ SSL ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลได้ไวขึ้น
   - รองรับ Load ได้จำนวนมาก และแก้ปัญหา Overload ได้มาก
   - เปิดอีเมล์ และทำ Email Cache ได้เร็วขึ้นมากโฮสติ้งทุก Solution
สามารถนำ Google Apps
มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของท่านได้ทันที !หรือใช้จดโดเมนแล้วเชื่อมระบบเว็บ
Blogspot, Google Sites ได้ทันที
Copyright © 2006 - 2020 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com