Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.4 01150.107.31.41 Server Still Running 43 วัน 2:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 02150.107.31.42 Server Still Running 43 วัน 1:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 03150.107.31.43 Server Still Running 42 วัน 23:47 ชม.
Debian GNU/Linux 6.0.10 04150.107.31.44 Server Still Running 448 วัน 3:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 05150.107.31.45 Server Still Running 42 วัน 5:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 06150.107.31.46 Server Still Running 42 วัน 5:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 07150.107.31.47 Server Still Running 43 วัน 58 นาที
Debian GNU/Linux 8.4 08150.107.31.48 Server Still Running 43 วัน 15 นาที
Debian GNU/Linux 8.4 09150.107.31.49 Server Still Running 42 วัน 23:59 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 10150.107.31.50 Server Still Running 10 วัน 11:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 11150.107.31.51 Server Still Running 42 วัน 5:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 12150.107.31.52 Server Still Running 42 วัน 5:35 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  13150.107.31.53 Server Still Running 42 วัน 5:32 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  14150.107.31.54 Server Still Running 42 วัน 5:23 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 15150.107.31.55 Server Still Running 42 วัน 5:24 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  16150.107.31.56 Server Still Running 42 วัน 5:17 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  17150.107.31.57 Server Still Running 42 วัน 5:10 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  18150.107.31.58 Server Still Running 42 วัน 5:04 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  19150.107.31.59 Server Still Running 42 วัน 4:58 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  20150.107.31.60 Server Still Running 42 วัน 4:49 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  21150.107.31.61 Server Still Running 42 วัน 3:22 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  22150.107.31.62 Server Still Running 42 วัน 3:14 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  23150.107.31.63 Server Still Running 42 วัน 57 นาที
Debian GNU/Linux 7.9  24150.107.31.64 Server Still Running 42 วัน 1:00 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  25150.107.31.65 Server Still Running 42 วัน 3:21 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  26150.107.31.66 Server Still Running 42 วัน 3:07 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  27150.107.31.67 Server Still Running 42 วัน 3:06 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  28150.107.31.68 Server Still Running 42 วัน 2:59 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  29150.107.31.69 Server Still Running 42 วัน 2:30 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  30150.107.31.70 Server Still Running 42 วัน 2:07 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  31150.107.31.71 Server Still Running 42 วัน 1:37 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  32150.107.31.72 Server Still Running 10 วัน 10:47 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  33150.107.31.73 Server Still Running 42 วัน 1:21 ชม.
Debian GNU/Linux 7.9  34150.107.31.74 Server Still Running 42 วัน 1:09 ชม.
Debian GNU/Linux 8.4 35150.107.31.75 Server Still Running 42 วัน 57 นาที
Last checked : 2016-05-07 07:23:05
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ 385 บาท/ปี
.com .net .org .info .biz .us
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.rayongflorist.com
  www.ขายเนื้อโคขุน.com
  www.ร้านดอกไม้-ระยอง.com
  www.hulahulaholiday.com
  www.vantage-siam.com
  www.exbanhed.com
  www.waradas.com
  www.siamproject.com
  www.kiddee365.com
  www.symbolic88.com
  www.privepass.com
  www.mng.co.th
  www.physhead.com
  www.gfxtraining.net
  www.pra-police.com
  www.eazyweb.org
  www.smallfarm-chiangmai.com
  www.aommusic.com
  www.ran-omg.com
  www.whitedemocracy.com
  www.sahakornonline.net
  www.whitedemocracy.net
  www.whitedemocracy.org
  www.sahakornonline.com
  www.panisatamassage.com.au
  www.siamglobalperfect.com
  www.thaiaccessbike.com
  www.aristo-resort.com
  www.absoluteantiaging.com
  www.แต่งรูปออนไลน์.net
  www.beautyplusclinicth.com
  www.holidaygardenhotelandresort.com
  www.kataroek.com
  www.montricom.co.th
  www.ฟิล์มกรองแสง-ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มติดอาคาร.com
  www.ฟิกส์-มะเดื่อฝรั่ง.com
  www.aromdlife.com
  www.thanuhm.com
  www.siamgun.com
  www.buffetfamous.com
  www.thaiestatecenter.com
  www.starclipnews.com
More...

    AppServ Hosting อัพเกรดระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น SSD ทั้งหมดทุก Server เพื่อเพิ่ม Speed ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบของทาง AppServ Hosting ทุก Server จะรองรับการทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมาก ทำให้การทำงานทั้ง MySQL, Web, Mail ลื่นไกลกว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัว

ปัจจัยหลักที่อัพเกรดเป็น SSD
   - เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าเว็บให้เร็วขึ้น
   - การ Query ข้อมูลด้วย MySQL ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น
   - รองรับการเข้าถึงเว็บได้จำนวนมากขึ้น
   - ทำ Cache ระบบได้มากและเร็วขึ้น
   - สำหรับผู้ที่ใช้ SSL ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลได้ไวขึ้น
   - รองรับ Load ได้จำนวนมาก และแก้ปัญหา Overload ได้มาก
   - เปิดอีเมล์ และทำ Email Cache ได้เร็วขึ้นมาก

 2GB SSD Disk space

   130GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   6 MySQL Databases
800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 3GB SSD Disk space

   220GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   12 MySQL Databases
1,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 4.5GB SSD Disk space

   320GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   18 MySQL Databases
1,800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 6GB SSD Disk space

   440GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   26 MySQL Databases
2,499 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 8GB SSD Disk space

   660GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   38 MySQL Databases
3,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 10GB SSD Disk space

   800GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   45 MySQL Databases
4,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 14GB SSD Disk space

   1000GB Data Transfer/month
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   55 MySQL Databases
4,999 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 25GB SSD Disk space

   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   80 MySQL Databases
8,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 50GB SSD Disk space

   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   200 MySQL Databases
12,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการSSL เทคโนโลยีการเข้ารหัส 2048 Bits
      เพื่อความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของท่าน โดยสามารถเข้าเว็บ https:// ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารหัสต่างๆ ในเว็บไซต์
      - ป้องกันข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งาน
      - ป้องธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
      - เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารด้วยการเข้ารหัส
      - แสดงแม่กุญแจสีเขียวบน Address Bar

โฮสติ้งรองรับฟรี SSL Let's Encrypt
มัใช้ริารวันี้ !!
เริ่มต้นเพียง 888 บาทต่อปี

สั่งซื้อ SSL Certificate
โฮสติ้งทุก Solution
สามารถนำ Google Apps
มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของท่านได้ทันที !หรือใช้จดโดเมนแล้วเชื่อมระบบเว็บ
Blogspot, Google Sites ได้ทันที
Copyright © 2006 - 2016 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com