Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 540 วัน 10:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 602 วัน 10:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 602 วัน 9:56 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 540 วัน 10:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 71 วัน 11:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 263 วัน 2:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 305 วัน 11:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 503 วัน 4:11 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 305 วัน 11:46 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 541 วัน 13:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 305 วัน 11:59 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 305 วัน 11:59 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 305 วัน 12:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 305 วัน 12:04 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 305 วัน 12:04 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 541 วัน 12:57 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 641 วัน 13:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 305 วัน 12:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 541 วัน 12:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 430 วัน 15:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 540 วัน 11:17 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 540 วัน 9:51 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 513 วัน 10:34 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 541 วัน 11:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 305 วัน 12:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 305 วัน 12:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 541 วัน 12:36 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 541 วัน 11:49 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 434 วัน 13:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 305 วัน 12:25 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 541 วัน 10:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 305 วัน 11:49 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 541 วัน 9:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 305 วัน 12:34 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 434 วัน 13:14 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 541 วัน 11:36 ชม.
Last checked : 2020-11-24 13:32:05
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.com 385 บาท/ปี
จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.net .org .info .biz .us 420 บาท/ปี
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.phonphangschool.com
  www.จอมทองมีเดีย.com
  www.wijit.net
  www.lpnphcoop.or.th
  www.pet24hrs.com
  www.ร้านดอกไม้ในเชียงใหม่.com
  www.porscithai.com
  www.rsproductsupply.com
  www.ซ่อมคอมเพรสเซอร์.com
  www.mtpool.co.th
  www.service.pzent.co.th
  www.pzent.co.th
  www.geddesign.net
  www.kwdecore.com
  www.phuketfreshmart.com
  www.พีบีพรีเมี่ยม.com
  www.lahucoffee.com
  www.mongkolonline.com
  www.yelowcare.com
  www.boxtech.co.th
  www.feeder-tainer.com
  www.bangkokinterfood.co.th
  www.lilovecon.com
  www.หมอสืบพงษ์.com
  www.taitonmaicamp.com
  www.condostocks.com
  www.ossphotography.com
  www.passion-next.com
  www.sireeampan.com
  www.duskcamp.com
More...
  วิธีการชำระเงินกับ AppServ Hosting
     การชำระเงินเพื่อขอใช้บริการกับทาง AppServ Hosting ท่านสามารถเลือกชำระผ่านทางธนาคารที่ท่านสะดวก โดยเราได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

   ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ๊ปเซิร์ฟ
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 011-8-57038-3
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล (ออมทรัพย์)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 435-030463-7
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล (ออมทรัพย์)
  ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 678-6-46859-4
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล (ออมทรัพย์)
  ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 587-7-20766-1
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล (ออมทรัพย์)
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 718-1-15765-0
สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล (ออมทรัพย์)
 

เมื่อทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทันที
โดยคลิกที่ปุ่มแจ้งการชำระเงินด้านล่างต่อไปนี้
หลังจากนั้นทางเราจะเช็คความถูกต้อง พร้อมดำเนินการเปิดให้ใช้งานทันที


 


Copyright © 2006 - 2020 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com