พระองค์ทรงสถิตในใจไทยทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home

Server : 14 IP : 150.107.31.54 OS : Debian GNU/Linux 8.11
Uptime :  587 วัน 4:02 ชม.   PHP Version : 5.6.x  MySQL Version : 5.7.x

ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 80 วัน 30 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 142 วัน 1:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 142 วัน 54 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 80 วัน 1:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 255 วัน 22:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 587 วัน 3:56 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 587 วัน 4:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 42 วัน 18:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 587 วัน 3:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 81 วัน 3:52 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 570 วัน 43 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 587 วัน 3:31 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 587 วัน 3:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 587 วัน 4:02 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 587 วัน 4:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 81 วัน 3:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 181 วัน 4:23 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 569 วัน 24 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 81 วัน 3:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 587 วัน 3:34 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 80 วัน 1:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 80 วัน 30 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 53 วัน 1:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 81 วัน 1:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 587 วัน 3:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 587 วัน 3:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 81 วัน 3:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 81 วัน 2:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 3 วัน 13:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 569 วัน 20 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 81 วัน 1:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 587 วัน 2:26 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 81 วัน 34 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 569 วัน 10 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 328 วัน 16:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 81 วัน 2:04 ชม.
Last checked : 2019-08-22 03:55:04


Server Information
Brand
Dell® PowerEdge R200
CPU
Quad Core Intel® Xeon® 3360
2.83GHz, 2x4MB L2 Cache
1066MHz FSB More information
RAM
32GB ECC RAM
Hard Disk
SSD 1TBx2,SATA Backup 4TB
DNS
      ns14.appservhosting.com
      ns14.appservnetwork.com
 
Graph Generate Every 5 Minutes.

  Network Traffic
  CPU Load
  Server Load Average
  Number of Process
  TCP/IP Connections

Copyright © 2006 - 2019 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com