พระองค์ทรงสถิตในใจไทยทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home

Server : 13 IP : 150.107.31.53 OS : Debian GNU/Linux 8.7
Uptime :  254 วัน 23:29 ชม.   PHP Version : 5.6.30  MySQL Version : 5.5.49

ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.7 01150.107.31.41 Server Still Running 254 วัน 23:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 02150.107.31.42 Server Still Running 254 วัน 23:20 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 03150.107.31.43 Server Still Running 254 วัน 23:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 04150.107.31.44 Server Still Running 255 วัน 3 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 05150.107.31.45 Server Still Running 87 วัน 21:56 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 06150.107.31.46 Server Still Running 255 วัน 2 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 07150.107.31.47 Server Still Running 255 วัน 3 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 08150.107.31.48 Server Still Running 255 วัน 5 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 09150.107.31.49 Server Still Running 254 วัน 23:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 10150.107.31.50 Server Still Running 255 วัน 6 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 11150.107.31.51 Server Still Running 237 วัน 20:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 12150.107.31.52 Server Still Running 254 วัน 23:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 13150.107.31.53 Server Still Running 254 วัน 23:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 14150.107.31.54 Server Still Running 255 วัน 2 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 15150.107.31.55 Server Still Running 255 วัน 1 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 16150.107.31.56 Server Still Running 255 วัน 2 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 17150.107.31.57 Server Still Running 255 วัน 1 นาที
Debian GNU/Linux 8.7 18150.107.31.58 Server Still Running 236 วัน 20:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 19150.107.31.59 Server Still Running 254 วัน 23:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 20150.107.31.60 Server Still Running 254 วัน 23:28 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 21150.107.31.61 Server Still Running 230 วัน 7:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 22150.107.31.62 Server Still Running 254 วัน 23:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 23150.107.31.63 Server Still Running 177 วัน 22:56 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 24150.107.31.64 Server Still Running 254 วัน 23:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 25150.107.31.65 Server Still Running 254 วัน 23:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 26150.107.31.66 Server Still Running 254 วัน 23:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 27150.107.31.67 Server Still Running 254 วัน 23:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 28150.107.31.68 Server Still Running 177 วัน 23:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 29150.107.31.69 Server Still Running 236 วัน 20:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 30150.107.31.70 Server Still Running 236 วัน 20:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 31150.107.31.71 Server Still Running 177 วัน 23:23 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 32150.107.31.72 Server Still Running 254 วัน 22:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 33150.107.31.73 Server Still Running 177 วัน 23:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 34150.107.31.74 Server Still Running 236 วัน 20:26 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 35150.107.31.75 Server Still Running 254 วัน 22:51 ชม.
Debian GNU/Linux 8.7 36150.107.31.76 Server Still Running 254 วัน 23:04 ชม.
Last checked : 2018-09-23 23:51:04


Server Information
Brand
Dell® PowerEdge R200
CPU
Quad Core Intel® Xeon® 3220
2.40GHz, 2x4MB L2 Cache
1066MHz FSB More information
RAM
8GB ECC DDR2, 667MHz, 4x2GB Dual Ranked DIMMs
Hard Disk
SSD 512GB, SATA-2 7.2K/RPM 2TBx2
DNS
      ns13.appservhosting.com
      ns13.appservnetwork.com
 
Graph Generate Every 5 Minutes.

  Network Traffic
  CPU Load
  Server Load Average
  Number of Process
  TCP/IP Connections

Copyright © 2006 - 2018 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com