Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 511 วัน 15:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 573 วัน 15:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 573 วัน 15:41 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 511 วัน 16:28 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 42 วัน 17:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 234 วัน 8:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 276 วัน 17:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 474 วัน 9:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 276 วัน 17:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 512 วัน 19:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 276 วัน 17:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 276 วัน 17:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 276 วัน 17:43 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 276 วัน 17:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 276 วัน 17:47 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 512 วัน 18:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 612 วัน 19:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 276 วัน 18:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 512 วัน 18:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 401 วัน 20:46 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 511 วัน 17:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 511 วัน 15:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 484 วัน 16:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 512 วัน 16:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 276 วัน 18:13 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 276 วัน 18:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 512 วัน 18:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 512 วัน 17:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 405 วัน 19:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 276 วัน 18:09 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 512 วัน 16:26 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 276 วัน 17:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 512 วัน 15:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 276 วัน 18:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 405 วัน 18:59 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 512 วัน 17:19 ชม.
Last checked : 2020-10-26 19:15:04
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.com 385 บาท/ปี
จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.net .org .info .biz .us 420 บาท/ปี
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.sankij.com
  www.anuphasmazda.com
  www.seotop4.com
  www.mis-data2-backup.com
  www.camillianhospital.org
  www.pakkawan.com
  www.carconfirm.net
  www.sarawootmachinery.com
  www.vannarin.com
  www.infone.co.th
  www.carconfirm.net
  www.brandrankup.com
  www.asiaspatalent.com
  www.spa-industrial.com
  www.paiiyararesort.com
  www.huahinresortcondo.com
  www.ptmfactory.com
  www.gree-laos.com
  www.watchankaren.com
  www.spi-groups.com
  www.amulettrust.com
  www.uat-develop.com
  www.whatisoxoplastic.com
  www.arayadress.com
  www.sirinanmongkol.com
  www.sisaket.net
  www.nonsamran.com
  www.theforestpattaya.com
  www.bbettercare.com
  www.xhibiz.com
More...

มัใช้ SSL วันี้ !!
เริ่มต้นเพียง 888 บาทต่อปี

สั่งซื้อ SSL Certificate

SSL เทคโนโลยีการเข้ารหัส 2048 Bits
      เพื่อความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของท่าน โดยสามารถเข้าเว็บ https:// ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์
      - ส่งผลให้ทำให้อันดับ SEO ดีขึ้น ค้นหาเจออันดับต้นๆ
      - รองรับการทำงาน Web และ Mobile Browser
      - แสดงแม่กุญแจสีเขียวบน Address Bar
      - ป้องกันข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งาน
      - ป้องธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
      - ป้องกันการดักจับข้อมูลจาก Single Gateway
      - รองรับการเชื่อมต่อกับธนาคาร และสถาบันการเงินทั่วโลก
      - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารหัสต่างๆ ในเว็บไซต์


 3GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 4GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 6GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
1,800 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 8GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
2,499 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 11GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
3,200 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 14GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ

 20GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
4,999 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 40GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
8,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ
 80GB SSD Disk space

   Unlimited Bandwidth
   Unlimited Inode
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   Unlimited MySQL Databases
12,000 บาท/ปี
สมัครใช้บริการ


    AppServ Hosting อัพเกรดระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น SSD ทั้งหมดทุก Server เพื่อเพิ่ม Speed ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบของทาง AppServ Hosting ทุก Server จะรองรับการทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมาก ทำให้การทำงานทั้ง MySQL, Web, Mail ลื่นไกลกว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัว

ปัจจัยหลักที่อัพเกรดเป็น SSD
   - เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าเว็บให้เร็วขึ้น
   - การ Query ข้อมูลด้วย MySQL ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น
   - รองรับการเข้าถึงเว็บได้จำนวนมากขึ้น
   - ทำ Cache ระบบได้มากและเร็วขึ้น
   - สำหรับผู้ที่ใช้ SSL ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลได้ไวขึ้น
   - รองรับ Load ได้จำนวนมาก และแก้ปัญหา Overload ได้มาก
   - เปิดอีเมล์ และทำ Email Cache ได้เร็วขึ้นมากโฮสติ้งทุก Solution
สามารถนำ Google Apps
มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของท่านได้ทันที !หรือใช้จดโดเมนแล้วเชื่อมระบบเว็บ
Blogspot, Google Sites ได้ทันที
Copyright © 2006 - 2020 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com