Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home
ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 682 วัน 20:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 744 วัน 20:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 744 วัน 20:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 682 วัน 21:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 213 วัน 22:14 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 405 วัน 12:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 447 วัน 22:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 645 วัน 14:36 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 42 วัน 7:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 683 วัน 23:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 6 วัน 23:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 34 วัน 14:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 447 วัน 22:23 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 447 วัน 22:26 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 447 วัน 22:25 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 683 วัน 23:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 784 วัน 16 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 447 วัน 22:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 683 วัน 23:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 573 วัน 1:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 682 วัน 21:39 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 682 วัน 20:09 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 655 วัน 20:47 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 683 วัน 21:25 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 447 วัน 22:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 447 วัน 22:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 683 วัน 22:58 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 683 วัน 22:10 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 577 วัน 9 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 447 วัน 22:37 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 683 วัน 21:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 91 วัน 14:22 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 683 วัน 19:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 447 วัน 22:49 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 576 วัน 23:29 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 683 วัน 21:58 ชม.
Last checked : 2021-04-15 23:55:05
  Domain Search 
  จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.com 385 บาท/ปี
จดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ
.net .org .info .biz .us 420 บาท/ปี
จดโดเมนภาษาไทย 420 บาท/ปี


  www.i-am-tiger.com
  www.mundeemak.com
  www.vrdigital.co.th
  www.richmondgem.com
  www.cmp-ac.com
  www.foodonward.com
  www.dsyon1996.com
  www.detailsport.com
  www.booksonline.in.th
  www.yaowanut.com
  www.makmaileelawadee.com
  www.chalongcredit.com
  www.goodsuseful.com
  www.autorun789.com
  www.phunsap.co.th
  www.trainingplus.co.th
  www.drugsquare.co.th
  www.bkkland.com
  www.dwasoft.com
  www.yodservice.com
  www.thaisoftplus.com
  www.baantonmai-huahin.com
  www.happycresitive.com
  www.isth.co.th
  www.gorgaifoto.com
  www.chiangmaibrandname.com
  www.knockknockrider.com
  www.cubeofnine.asia
  www.k-sai.go.th
  www.scrabba.com
  www.raviravithailand.com
  www.chiangmaiaquarium.com
  www.fozzilshop.com
  www.fozzilcrochetdoll.com
  www.ikqstudio.com
  www.gpsincar.com
  www.techincar.com
  www.enjoyshopp.com
  www.ingco-thailand.com
  www.afterglowhostel.com
  www.nongkhunchat.com
  www.nonsawan.net
  www.pctunaims.com
  www.จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์.net
  www.codehunter.in.th
More...
รู้จักกับ Google Apps


      นวัตกรรมของ Google Apps โซลูชั่นที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
    

  • สร้างบัญชี Gmail, Google Calendar และ Google Talk ให้กับผู้ใช้งานโดยใช้ชื่อโดเมนที่คุณกำหนดเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ทำงานร่วมกันและเผยแพร่ข้อมูล Docs & Spreadsheets ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Start Page คือหน้าแรกที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจดูอีเมลในกล่องจดหมายเข้าและปฏิทิน เข้าใช้งานในส่วนที่จำเป็น และค้นหาเว็บไซต์
  • บริการเหล่านี้โฮสต์โดย Google ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ อีกทั้งยังง่ายต่อการสมัครใช้งานและไม่ต้องมีการดูแล โดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค

อีเมล์, ปฏิทิน

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบควบคุม

Gmail Gmail
อีเมลที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล 14.00320 กิกะไบต์ต่อบัญชี เครื่องมือค้นหาอีเมล และการผสานรวมการสนทนา
Start Page Start Page
เข้าถึงกล่องจดหมาย ปฏิทิน เอกสารและข้อมูลกลุ่ม รวมถึงค้นหาเว็บไซต์จากจุดเดียว
แผงควบคุม แผงควบคุม
จัดการโดเมนและบัญชีผู้ใช้ของคุณทางออนไลน์
Google Talk Google Talk
ข้อความอิสระและการติดต่อด้วยเสียงทั่วโลก
Google Documents Google Documents
สร้าง แชร์ และทำงานเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือและศูนย์ช่วยเหลือ
เข้าถึงฐานความรู้ออนไลน์ที่กว้างขวางและสนับสนุนอีเมล
Google Calendar Google Calendar
ประสานงานการประชุมและกิจกรรมอื่นด้วยปฏิทินที่ใช้งานร่วมกันได้
Page Creator Page Creator (ภาษาอังกฤษ)
สร้างและเผยแพร่หน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย

วิธีการนำระบบ Google Apps มาใช้ร่วมกับ AppServ Hosting

  1. สมัครใช้บริการกับ Google Apps ที่ http://www.google.com/a/
  2. เมื่อสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งกับทาง AppServ Hosting เพื่อทำการ Activate ระบบโดเมนของท่าน ให้ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้ทันที
    โดยสามารถแจ้งผ่านทางอีเมล์
  3. เริ่มต้นใช้งาน Google Apps กับโดเมนของท่านได้ทันที

 


Copyright © 2006 - 2021 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com